Vergunningverlening bij bouwen kent vele aspecten (Stedenbouwkundig en bouwkundige veiligheid).

BVAdvies levert hier maatwerk en zorgt ervoor dat er aan de juiste vergunning wordt voldaan.
Meer ontdekken;
Firefree Concepts®

Efficiëntie in brandveiligheid, volgens de nieuwste normen!
Firefree Concepts®
, een dochteronderneming van BVAdvies!

Wat impliceert dit eigenlijk?

・Bij brand moet je veilig en zo snel mogelijk het gebouw kunnen verlaten zonder dat hier slachtoffers bij vallen.
・De brandweer moet de brand kunnen beheersen.
・De wettelijke veiligheidszorg moet zijn geborgd.

Om dit te kunnen bereiken heeft de overheid om deze doelstellingen zo goed mogelijk te waarborgen een aanzienlijk pakket eisen samengesteld waar het “Bouwbesluit 2012” een van de bekendste van is.

Belangrijk is dat: volgens de woningwet níet de Gemeente, maar de vergunninghouder (opdrachtgever / eigenaar / gebruiker) verantwoordelijk is dat het gebouw inderdaad voldoet aan de door de overheid gesteld eisen.

Deze prestatie-eisen zijn de minimaal gestelde eisen waaraan een bouwwerk dient te voldoen om aan de doelstelling te voldoen. 
Met andere woorden: als we voldoen aan de prestatie-eisen, voldoen we aan de doelstelling.

Maatwerk in plaats van de standaard eisen is onze doelstelling. 
Een brandveilig gebouw realiseren door een nauwkeurig plan op maat voor het gebouw te maken.
 Hierin zal het samenspel tussen gebruik en het bouwplan geïntegreerd worden in een integraal plan (Plan Brandveiligheid) voor de gehele brandveiligheid.
 Hier wordt gekeken naar de prestatie-eisen alsmede ook naar de gelijkwaardige oplossingen.

Hier komt onze jarenlange ervaring en brede kennis van regelgeving en gelijkwaardige veiligheid goed van pas. Door de kennis van rookbeheersings-, sprinkler- en brandmeldings-, ontruimings- én alarminstallaties, kan dit leiden tot slimme oplossingen, die voor onze klanten niet alleen kosten maar ook kostbare tijd kunnen besparen.

Het eindresultaat zal een compleet Plan Brandveiligheid zijn, waarin alle facetten van de brandveiligheid behandeld en toegelicht zijn.
Hiermee heeft de overheid een goed document om te toetsen voor het verstrekken van de bouwvergunning. Bovendien heeft de opdrachtgever/gebruiker een duidelijk document in handen waarmee volledig inzichtelijk is hoe alles geregeld is met betrekking tot de brandveiligheid.

Peter MikBrandveiligheid